Trzeci, czwarty i piąty przeszczep wysepek trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

1 września 2019

Trzeci, czwarty i piąty przeszczep wysepek trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. W dniach 06.06.2019, 30.07.2019 i 1.09.2019 zespół CellT wykonał trzy skuteczne izolacje wysp trzustkowych, które zakończyły się podaniem preparatu zawierającego wysepki trzustkowe do pacjenta chorego na cukrzyce typu 1. Ostatni przygotowany preparat wysp trzustkowych został podany pacjentowi, któremu zostały przeszczepione wysepki w październiku 2018 roku. Już po pierwszym przeszczepie wysepek zapotrzebowanie na insulinę tego pacjenta zmniejszyło się o połowę. Mamy nadzieję, że po podaniu drugiego przeszczepu wysepek pacjent będzie mógł…

Read more

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie: Cell-T współautorem naukowej pracy

2 lipca 2019

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie Cell-T współautorem naukowej pracy W dniach 2-5 lipca 2019 roku odbył się 17. Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych w Lyonie (Uniwersytet Katolicki, Francja). Podczas 12. sesji (4.07) dotyczącej Izolacji Wysp Trzustkowych, wygłoszono prezentację pt. „Utilization of an „old school” supplemental purification technique allowed safe intraportal pancreatic islet transplantation. The first case of islet allotransplantation in Medical University of Gdańsk, Poland.” autorstwa J.E. Golebiewska3, K. Gołąb5, T. Gorycki4, M. Śledziński2, J. Gulczyński1, I. Żygowska1, P. Witkowski5, E. Szurowska4, Z. Śledziński2, E. Dębska-Ślizień3 (1Cell Therapy Laboratory, Cell T, Gdańsk, Poland; 2Department of General, Endocrine and Transplant Surgery, 3Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, 4Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland, 5Department of Surgery, University of Chicago, Chicago, United States). Spółka CellT jako współautor prezentowanej pracy, była wytwórcą preparatu wysp trzustkowych przeznaczonych do transplantacji dla pacjenta z cukrzycą typu I. Przeszczep przeprowadzony w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku zakończony został sukcesem. Podczas sympozjum dotyczącego ksenotransplantacji wysp trzustkowych (03.07) prof. Piotr Witkowski z Uniwersytetu w Chicago, z którym Cell-T prowadzi stałą, ścisłą współpracę naukową, przedstawił wyniki podsumowujące działalność pt.” Clinical update of islet transplantation…

Read more

Oficjalne wyniki pacjenta po przeszczepieniu naszych wysepek trzustkowych.

16 maja 2019

Podczas XX Zjazdu Naukowego PTD w dniach 16-18 maja 2019 roku w Lublinie, na sesji plakatowej zostały oficjalnie zaprezentowane wyniki pacjenta w 75 dniu po przeszczepie wysepek trzustkowych. Przeszczep miał miejsce 28.10.2018r. Można zaobserwować że prócz normalizacji poziomu glukozy w osoczu oraz wartości HbA1c, znacznej poprawie uległa również jakość życia pacjenta. Krótka prezentacja PTD Lublin 2019

Read more

Drugi w Polsce allogeniczny przeszczep wysp trzustkowych.

19 marca 2019

W dniu 19.03.2019 dokonano drugiego w Polsce allogenicznego przeszczepu wysp trzustkowych. Ponowna skuteczna izolacja w laboratorium Cell-T odbyła się 17/18 marca 2019 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie kolejnego przeszczepu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Cell-T za kolejną zakończoną sukcesem izolację wysp trzustkowych oraz dla Zespołu KNT i CW, Koordynatorów UCK, BTiK i pozostałych członków Zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego za przeprowadzenie udanego przeszczepu wysp trzustkowych. Pragniemy podziękować Prof. Witkowskiemu i Dr Karolinie Gołąb za wsparcie merytoryczne i praktyczne we wszystkich napotkanych trudnościach w dotychczasowych izolacjach.  

Read more

4 miesiące od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych

4 marca 2019

Minęły ponad cztery miesiąc od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przebieg potransplantacyjny bez istotnych powikłań. Z powodu braku epizodów hipoglikemiczych jakość życia pacjenta znacznie się poprawiła. Rodzina nie obawia się już nagłej śmierci swojego bliskiego. Poziom cukru we krwi nie przekracza 250mg/ml. Poniżej przedstawione są wykresy obrazujące Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CMG) przed i po przeszczepie wysp trzustkowych (źródło: https://www.pwitkowski.org/gdanskfirsttx).   Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii przed przeszczepem wysp trzustkowych.     Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii 75 dni po przeszczepie wysp trzustkowych.

Read more

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

27 października 2018

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem   27.10.2018 roku wraz z naszym pierwszym podanym pacjentowi allogennym preparatem wysp trzustkowych, pojawiła się w Polsce realna szansa na terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1 trwającą powyżej 5 lat z często występującymi epizodami hipoglikemii. Skuteczna izolacja w laboratorium CellT odbyła się 25/26 października 2018 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pierwszego skutecznego  przeszczepu. Na ten moment czekaliśmy wraz z zespołem od kilku lat  w  CellT, jak i lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a przede wszystkim  sami pacjenci zakwalifikowani i umieszczeni na liście oczekujących na przeszczep. Na nas jako wykonawcy preparatu, spoczywa wielka  odpowiedzialność, a istotą całego procesu jest uzyskanie wystarczającej liczby zdrowych wysp trzustkowych, tak by mogły podjąć produkcję insuliny. Podstawowym warunkiem jest właściwa jakość narządu przekazywanego do laboratorium  oraz  czas, bowiem od chwili pobrania do momentu rozpoczęcia izolacji wysp…

Read more

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

9 sierpnia 2018

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych Przy wsparciu wielu doświadczonych osób, zarówno z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jak i z Uniwersytetu w Chicago, w dniu 09.08.2018 przeprowadzono z pełnym sukcesem symulację przeszczepu wysp trzustkowych do pacjenta. Proces nadzorowali osobiście  Profesor Alicja Dębska – Ślizień  oraz Profesor  Zbigniew Śledziński. Przy całości procesu przebiegającego w naszym laboratorium, uczestniczyła również  dr Karolina Gołąb, która na co dzień pracuje razem z dr. Piotrem Witkowskim w Uniwersytecie w Chicago. W cały proces zaangażowany jest ogromny sztab różnych specjalistów, którzy z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się oraz uczestniczyli w tej skomplikowanej procedurze. Interniści, diabetolodzy, gastroenterolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  – to oni kwalifikują potencjalnych biorców. Chirurdzy i radiolodzy interwencyjny oceniają, czy zabieg jest w ogóle możliwy. Przeszczepienie rozpoczyna się z chwilą pobrania przez chirurga trzustki, która pochodzi  od zmarłego dawcy. Jednocześnie Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  wykonuje testy zgodności biorca/dawca. Pobrany organ trafia do laboratorium CellT, które przetwarza go do wysepek trzustkowych. Proces izolacji wysp trzustkowych do preparatu dla pacjenta jest złożony i każdy z etapów jest istotny, aby można było uzyskać wyspy w ilości i jakości, pozwalającej na przeszczep….

Read more

Spotkanie Koordynacyjne pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

18 lipca 2018

Spotkanie Koordynacyjne  pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

Spotkanie Koordynacyjne  pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu” W dniu 18.07.2018 w siedzibie firmy CellT odbyło się robocze spotkanie dotyczące przebiegu procesu izolacji wysp trzustkowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wśród obecnych gości znaleźli się dyrektorzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, radiolodzy, chirurdzy, diabetolodzy, nefrolodzy, koordynatorzy, przedstawiciele Banku Tkanek i Komórek. Pierwszym etapem spotkania była krótka wizyta gości w laboratorium firmy CellT, podczas której zwiedzający mogli zobaczyć w jakich warunkach odbywa się procedura izolacji wysp trzustkowych. Kolejny etap to spotkanie w sali konferencyjnej  w GPNT, gdzie przedstawiono prezentację i omówiono najważniejsze etapy procesu izolacji wysp trzustkowych. Zastanowiono się nad rozwiązaniem tematów budzących wątpliwości oraz doprecyzowano proces koordynacji przeszczepu wysp trzustkowych. Podczas dyskusji ustalono przybliżony termin przeprowadzenia pierwszego przeszczepu, który ma być poprzedzony pełną symulacją izolacji wysp trzustkowych, od pobrania narządu od dawcy do podania produktu końcowego pacjentowi.

Read more

Konferencja Polish Scientific Networks

21 czerwca 2018

Konferencja Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks 21 czerwca 2018 roku przedstawiciele  CellT sp.  z o. o. uczestniczyli w konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W programie wydarzeń miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji oraz wykład plenarny prof. Piotra Witkowskiego, panel dyskusyjny pt. „Rola naukowca i lekarza w dobie post-prawdy”, z udziałem m.in. przedstawiciela The University of Chicago Medicine prof. Piotra Witkowskiego, a także koncert muzyki filmowej w wykonaniu duetu „Symetria”. Wydarzenie to kierowane było przede wszystkim do nieklinicznych naukowców i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami. Tytuł wykładu – „ Therapy of type I diabetes of the XXI century – surgery meets molecular medicine”.   Leczenie insuliną odkryto ponad sto lat temu, ale  to wciąż jedyne  rutynowe leczenie cukrzycy typu 1. W prezentacji przedstawiono próby powstrzymania postępu choroby z użyciem  komórek regulatorowych T, zwanych w skrócie…

Read more