4 miesiące od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych

Minęły ponad cztery miesiąc od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przebieg potransplantacyjny bez istotnych powikłań.

Z powodu braku epizodów hipoglikemiczych jakość życia pacjenta znacznie się poprawiła. Rodzina nie obawia się już nagłej śmierci swojego bliskiego. Poziom cukru we krwi nie przekracza 250mg/ml.

Poniżej przedstawione są wykresy obrazujące Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CMG) przed i po przeszczepie wysp trzustkowych (źródło: https://www.pwitkowski.org/gdanskfirsttx).

 

Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii przed przeszczepem wysp trzustkowych.

 

 

Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii 75 dni po przeszczepie wysp trzustkowych.

Drugi w Polsce allogeniczny przeszczep wysp trzustkowych.

W dniu 19.03.2019 dokonano drugiego w Polsce allogenicznego przeszczepu wysp trzustkowych. Ponowna skuteczna izolacja w laboratorium Cell-T odbyła się 17/18 marca 2019 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie kolejnego przeszczepu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Cell-T za kolejną zakończoną sukcesem izolację wysp trzustkowych oraz dla Zespołu KNT i CW, Koordynatorów UCK, BTiK i pozostałych członków Zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego za przeprowadzenie udanego przeszczepu wysp trzustkowych.

Pragniemy podziękować Prof. Witkowskiemu i Dr Karolinie Gołąb za wsparcie merytoryczne i praktyczne we wszystkich napotkanych trudnościach w dotychczasowych izolacjach.

 

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

 

27.10.2018 roku wraz z naszym pierwszym podanym pacjentowi allogennym preparatem wysp trzustkowych, pojawiła się w Polsce realna szansa na terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1 trwającą powyżej 5 lat z często występującymi epizodami hipoglikemii. Skuteczna izolacja w laboratorium CellT odbyła się 25/26 października 2018 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pierwszego skutecznego  przeszczepu.

Na ten moment czekaliśmy wraz z zespołem od kilku lat  w  CellT, jak i lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a przede wszystkim  sami pacjenci zakwalifikowani i umieszczeni na liście oczekujących na przeszczep.

Na nas jako wykonawcy preparatu, spoczywa wielka  odpowiedzialność, a istotą całego procesu jest uzyskanie wystarczającej liczby zdrowych wysp trzustkowych, tak by mogły podjąć produkcję insuliny. Podstawowym warunkiem jest właściwa jakość narządu przekazywanego do laboratorium  oraz  czas, bowiem od chwili pobrania do momentu rozpoczęcia izolacji wysp nie powinno minąć więcej niż siedem do ośmiu godzin. Ważny jest również sposób w jaki chirurdzy pobiorą i zabezpieczą trzustkę. Zależy od tego jakość oraz liczba wyizolowanych wysp. Z miliona wysp, które przeciętnie znajdują się w trzustce, jesteśmy w stanie uzyskać  300-600 tys. Kluczowym elementem jest unikalna kompetencja izolacji wysp w oparciu o know how jednego z najlepszych ośrodków transplantacyjnych w Chicago. Bez wielu próbnych izolacji, bezwzględnego przestrzegania procedur i zapisów w specyfikacjach nie ma możliwości wytworzenia wysp trzustkowych o właściwych i optymalnych parametrach. Sam zabieg wszczepienia wysp trzustkowych polega na wprowadzeniu zawiesiny wysepek trzustkowych do żyły wrotnej, krótkiego naczynia krwionośnego, które gromadzi krew z żołądka, jelit, śledziony i trzustki, a także odprowadza ją do wątroby. Żyłą tą wędrują one do wątroby, gdzie mają się zagnieździć i rozpocząć produkcję insuliny. Jest to zabieg mało inwazyjny, a lekarze muszą pod kontrolą USG wkłuć jedynie specjalny cewnik w żyłę wrotną pacjenta/biorcy.

Sukces, który osiągnęliśmy, zawdzięczamy wsparciu i ciężkiej pracy wielu osób zaangażowanych w proces. Nasz zespół szkolący się pod okiem dr. Karoliny Gołąb, przy pełnym nadzorze ze strony Profesora Witkowskiego osiągnął unikatową kompetencję skutecznej izolacji wysp trzustkowych. Ścisła współpraca z zespołami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i UCK: nefrologami, chirurgami, radiologami,  zespołami pobierającymi narząd oraz koordynatorkami z UCK umożliwiły stworzenie standardowych procedur operacyjnych  i  spójnego procesu niezbędnego do realizacji tego przedsięwzięcia. Zespoły Banku Tkanek i Komórek  oraz kontroli jakości UCK czuwały nad bezpieczeństwem procesu. Istotną rolę odegrało laboratorium mikrobiologiczne UCK, gdzie zrealizowano najważniejsze wyniki badań, na które wszyscy uczestnicy procesu niecierpliwie czekali.

Tym wszystkim w imieniu właścicieli oraz Zarządu spółki CellT pragnę podziękować za dotychczasową dobrą współpracę, wierząc ze ten przeszczep otwiera nowy rozdział  w dziedzinie przeszczepów wysp trzustkowych w Polsce  i umożliwi nam dalszą pomoc kolejnym pacjentom.

 

Z poważaniem

Iwona Żygowska

CellT sp. z o.o.

 

 

Poniżej krótki list od profesora Piotra Witkowskiego z Uniwersytetu w Chicago, który osobiście uczestniczył przy podaniu pacjentowi preparatu wysp trzustkowych oraz zawsze wspiera nas wiedzą i doświadczeniem.

„Niezwykle się cieszę, że po wielu latach wspólnej pracy i przygotowań udało nam się szczęśliwie przeprowadzić pierwszy przeszczep wysp trzustkowych w Szpitalu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Zabieg ten ma celu ułatwienie kontroli poziomu glukozy we krwi u chorych z bardzo chwiejną i trudną w kontroli cukrzycą typu 1. Jest to zabieg mało inwazyjny polegający na wpuszczeniu w kroplówce komórek wysepek trzustkowych przez cienki cewnik wprowadzony do wątroby przez radiologa interwencyjnego w znieczuleniu miejscowym. Komórki wysepek trzustkowych wymagają około 2 miesięcy na pełne wgojenie i funkcjonowanie. Jednak już teraz, dwa tygodnie po zabiegu chory dużo łatwiej kontroluje poziom glukozy we krwi, który waha się w fizjologicznych granicach 70- 180 a nie 20 -350 jak przed operacja. Lepsza i łatwiejsza kontrola poziomu glukozy zmniejsza postęp wtórnych powikłań cukrzycy, takich jak choroba wieńcowa, retinopatia, neuropatia, choroba nerek, przewlekle choroba naczyń krwionośnych. W ciągu kolejnych 2 miesięcy okaże się, czy chory będzie mógł całkowicie odstawić insulinę. 

Od 18 lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, gdzie jako chirurg transplantolog zajmuje się między innymi przeszczepianiem wysepek trzustkowych i moim marzeniem od zawsze było wprowadzenie tej nowej i rzadkiej procedury w ośrodku gdańskim, skąd pochodzę. Podczas jednego z moich pobytów w Polsce podzieliłem się swoim marzeniem ze Sławomirem i Iwona Żygowskimi, którzy postanowili zainwestować swój czas i pieniądze w zorganizowanie profesjonalnego laboratorium izolacji komórek do celów klinicznych- CellT. Wtedy to ówczesny Rektor GUMED Profesor Morys, po rekomendacji Pana Prof. Bolesława Rutkowskiego i Pana Profesora Śledzińskiego poparli inicjatywę i zaproponowali współpracę trójstronną- GUMED, Uniwersytet Chicago gdzie pracuje i CellT, prowadzącą do powstania programu. Wielu członków zespołu lekarskiego szkoliło się w Chicago i w ramach współpracy GUMED- UCK- CellT pomagało w organizowaniu laboratorium CellT w Gdańsku, aby można było przeprowadzić ten pierwszy zabieg.. Dr Karolina Gołąb, która od wielu lat jest menadżerem w moim laboratorium w Chicago kilkukrotnie szkoliła zespól w izolacji wysepek trzustkowych w Gdańsku. Teraz tez spędziła cały miesiąc na przygotowaniach, aby poprowadzić zespół w czasie tej pierwszej klinicznej izolacji i otrzymać wystarczającą ilość jak i jakość wysepek trzustkowych zapewniający odpowiedni efekt kliniczny.

Do tej pory ośrodek transplantacyjny w Warszawie wykonał kilkanaście transplantacji wysepek, lecz obecnie program ten jest nieaktywny. Były kierownik tego programu wyspowego docent Michał Wszoła od lat doradzał i wspierał zespól Gdański, który obecnie jest jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym te procedurę.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania centrum transplantacji wysepek trzustkowych w Gdańsku. Była to dla mnie ogromna przyjemność dzielić się swoimi doświadczeniami i uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu, w pierwszym przeszczepie wysepek trzustkowych w ośrodku Gdańskim. Chętnie będę kontynuował dalsza współpracę i odwiedzał Gdańsk.  „

 

Spółka CellT, dołączając się do słów Profesora Piotra Witkowskiego, pragnie również wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i pomoc w doprowadzeniu do pierwszego w Gdańsku przeszczepu wysp trzustkowych.

Na słowa uznania zasługuje  cały zespół pracowników naszej firmy, którzy włożyli mnóstwo energii wysiłku by mieć w udział w tym ważnym wydarzeniu. Wielkie podziękowania i gratulacje dla  Ewy Szmit – Kosińskiej,  Barbary Partyka,  Natalii Niedziałek,  Magdaleny Bonieckiej,  dla Doktora Jacka Gulczyńskiego oraz  Jakuba Kontryma, którzy razem pod okiem Dr Karoliny Goląb brali udział w izolacji wysepek trzustkowych.

 

DZIĘKUJEMY!

 

Link do strony dr Piotra Witkowskiego – https://www.pwitkowski.org/news

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

Przy wsparciu wielu doświadczonych osób, zarówno z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jak i z Uniwersytetu w Chicago, w dniu 09.08.2018 przeprowadzono z pełnym sukcesem symulację przeszczepu wysp trzustkowych do pacjenta. Proces nadzorowali osobiście  Profesor Alicja Dębska – Ślizień  oraz Profesor  Zbigniew Śledziński. Przy całości procesu przebiegającego w naszym laboratorium, uczestniczyła również  dr Karolina Gołąb, która na co dzień pracuje razem z dr. Piotrem Witkowskim w Uniwersytecie w Chicago.

W cały proces zaangażowany jest ogromny sztab różnych specjalistów, którzy z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się oraz uczestniczyli w tej skomplikowanej procedurze. Interniści, diabetolodzy, gastroenterolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  – to oni kwalifikują potencjalnych biorców. Chirurdzy i radiolodzy interwencyjny oceniają, czy zabieg jest w ogóle możliwy. Przeszczepienie rozpoczyna się z chwilą pobrania przez chirurga trzustki, która pochodzi  od zmarłego dawcy. Jednocześnie Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  wykonuje testy zgodności biorca/dawca. Pobrany organ trafia do laboratorium CellT, które przetwarza go do wysepek trzustkowych. Proces izolacji wysp trzustkowych do preparatu dla pacjenta jest złożony i każdy z etapów jest istotny, aby można było uzyskać wyspy w ilości i jakości, pozwalającej na przeszczep. Zazwyczaj trwa on od 2 do 3 dni. Następnie przekazuje  się gotowe już do przeszczepienia wyspy  wraz z pełną dokumentacją do Banku Tkanek i Komórek.  Ostatecznie zabieg przeszczepu wykonywany jest przez radiologa, a przy przeszczepie obecni są na sali także chirurdzy, interniści i anestezjolodzy. Przy całości procesu zaangażowany jest Koordynator ds. Transplantacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, który koordynuje całość działań od momentu kwalifikacji biorcy po zabieg przeszczepu.

Bardzo dziękujemy zaangażowanym osobom za wsparcie i cenne uwagi.

Kolejnym etapem naszych działań będzie już przeszczep do pacjenta, na który jesteśmy w pełni przygotowani. Liczymy że stanie się to niebawem.

Spotkanie Koordynacyjne pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

Spotkanie Koordynacyjne  pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

W dniu 18.07.2018 w siedzibie firmy CellT odbyło się robocze spotkanie dotyczące przebiegu procesu izolacji wysp trzustkowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wśród obecnych gości znaleźli się dyrektorzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, radiolodzy, chirurdzy, diabetolodzy, nefrolodzy, koordynatorzy, przedstawiciele Banku Tkanek i Komórek.

Pierwszym etapem spotkania była krótka wizyta gości w laboratorium firmy CellT, podczas której zwiedzający mogli zobaczyć w jakich warunkach odbywa się procedura izolacji wysp trzustkowych.

Kolejny etap to spotkanie w sali konferencyjnej  w GPNT, gdzie przedstawiono prezentację i omówiono najważniejsze etapy procesu izolacji wysp trzustkowych. Zastanowiono się nad rozwiązaniem tematów budzących wątpliwości oraz doprecyzowano proces koordynacji przeszczepu wysp trzustkowych. Podczas dyskusji ustalono przybliżony termin przeprowadzenia pierwszego przeszczepu, który ma być poprzedzony pełną symulacją izolacji wysp trzustkowych, od pobrania narządu od dawcy do podania produktu końcowego pacjentowi.

Konferencja Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks

21 czerwca 2018 roku przedstawiciele  CellT sp.  z o. o. uczestniczyli w konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W programie wydarzeń miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji oraz wykład plenarny prof. Piotra Witkowskiego, panel dyskusyjny pt. „Rola naukowca i lekarza w dobie post-prawdy”, z udziałem m.in. przedstawiciela The University of Chicago Medicine prof. Piotra Witkowskiego, a także koncert muzyki filmowej w wykonaniu duetu „Symetria”.

Wydarzenie to kierowane było przede wszystkim do nieklinicznych naukowców i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.

Tytuł wykładu – „ Therapy of type I diabetes of the XXI century – surgery meets molecular medicine”.   Leczenie insuliną odkryto ponad sto lat temu, ale  to wciąż jedyne  rutynowe leczenie cukrzycy typu 1. W prezentacji przedstawiono próby powstrzymania postępu choroby z użyciem  komórek regulatorowych T, zwanych w skrócie tregami oraz przeszczepionych wysp trzustkowych produkujących na powrót insulinę. Przedstawiono długoterminowe wyniki badań dotyczących klinicznego, metabolicznego i immunologicznego podłoża pacjentów, które mogły mieć wpływ na skuteczność tego leczenia. Zdaniem prof. Piotra Witkowskiego  – „strategie te torują drogę ku lepszemu leczeniu chorych na cukrzycę w najbliższej przyszłości”.

Fragmenty przedstawionej prezentacji: