W ramach współpracy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz CELL-T na terenie Parku powstało Laboratorium Przeszczepów Wysp Trzustkowych oraz Centrum Terapii Komórkowych. Celem powstałego Laboratorium jest rozwinięcie i dopracowanie metody przeszczepu wysp trzustkowych u człowieka oraz kontrola jakości wysp trzustkowych podczas przeszczepu. Zarówno personel spółki, jak i konsultanci, posiadają rozlegle doświadczenie w izolacji ludzkich wysp trzustkowych. Pracują obecnie, są szkoleni lub zostali już przeszkoleni na Uniwersytecie w Chicago i Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Laboratorium jest wyposażone we wszelkie niezbędne przyrządy, które posłużą podczas izolacji wysp trzustkowych.

W laboratorium znajdą się pomieszczenia: przyjęcia, wydania, kwarantann organów, Bank tkanek, Laboratorium komórek trzustki, Laboratorium terapii komórkowej, pomieszczenie kontroli jakości i pomieszczenia obsługi. Laboratorium dysponuje m.in. następującym zapleczem technicznym: komory laminarne, separatory frakcji komórkowych, schładzacze laboratoryjne powietrzne, inkubatory CO2, wirówki, mikroskopy z systemem archiwizacji obrazu mikroskopowego, kompletna linia do izolacji wysp trzustkowych, lodówki i zamrażarki, dygestorium, automatyczny wielozadaniowy czytnik mikro-płytek, aparat do produkcji wody dejonizowanej czystej, certyfikowane wagi.

Główne etapy izolacji wysp trzustkowych będą odbywały się w specjalnie zaprojektowanym do tego procesu laboratorium wyposażonym w wysoko specjalistyczny sprzęt do prowadzenia tego typu badań. Dodatkowo, biologiczne badania produktu polegające na transplantacji najwyższej jakości wysp trzustkowych chorym z cukrzycą, będą konsultowane przez wielu specjalistów. Pomieszczenia są dostosowane do charakteru prac badawczych (w przypadku większości z nich wymagana jest wysoka sterylność) i w pełni wyposażone.

W Laboratorium Przeszczepów Wysp Trzustkowych oraz Centrum Terapii Komórkowych korzystamy ze sprzętu, który został zakupiony w wyniku realizowanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną projektu pt: „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.

W przypadku zainteresowania współpracą z Nami oraz wykorzystaniem potencjału Laboratorium zapraszamy do kontaktu.