W pełni wyposażona przestrzeń laboratoryjna Cleanroom  

OFERTA PDF <|> OFFER PDF

 

Firma CellT Sp.z o.o. mieszcząca się w budynku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku oferuje czystą przestrzeń laboratoryjną spełniającą standardy GMP.

Laboratorium zostało zaprojektowane w celu wdrażania innowacyjnych metod przeszczepiania w Polsce. Obecnie realizowany projekt we współpracy z Uniwersytetem Chicago znajduje się w stadium wdrażania do zastosowań klinicznych. Zakłada on przeszczep wysp trzustkowych w leczeniu cukrzycy typu I.  Działalność spółki wkrótce zostanie poszerzona o przygotowanie inteligentnych opatrunków biologicznych, zawierających materiał komórkowy.

Parametry środowiska panującego w laboratorium Cleanroom umożliwiają realizację procedur wymagających wysokiej sterylności. Zaliczyć do nich można przygotowanie materiału komórkowego i tkankowego do transplantacji, a także wybrane etapy badań klinicznych wymagające monitorowanego procesu produkcji. Laboratorium oferuje także możliwość składania, przygotowania, pakowania oraz przepakowywania wyrobów medycznych i leków a także  szereg testów kontroli jakości.

Oferujemy przestrzeń laboratoryjną wraz z obsługą w standardzie GMP, spełniające parametry czystości powietrza dla produkcji sterylnej w klasie A. Laboratorium posiada pełne wyposażenie do przeprowadzania hodowli tkankowych i komórkowych. Dostosowane jest także do przygotowania i pakowania wyrobów medycznych oraz leków. Standardy utrzymania czystości laboratorium zapewniane są dzięki walidacji oraz regularnemu monitorowaniu parametrów środowiska.

Nasza oferta kierowana jest do podmiotów realizujących obecnie eksperymenty lecznicze i badawcze, wykorzystujące innowacyjne metody terapii komórkowych, zarówno w placówkach służby zdrowia, klinikach jak i laboratoriach uniwersyteckich.