AKTUALNOŚCI

 

Dr hab. n. med. Piotr Witkowski

 

Chirurg, transplantolog przez wiele lat pracujący w Columbia University w Nowym Jorku. Obecnie pracuje w University of Chicago, gdzie oprócz klinicznego przeszczepiania narządów jamy brzusznej prowadzi badania naukowe mające na celu optymalizację procesu izolacji i przeszczepiania wysp trzustkowych u chorych z cukrzycą typu 1, jak i u chorych po całkowitym wycięciu trzustki. Dodatkowo rozwija technologię namnażania limfocytów T regulatorowych, w celu terapii komórkowych, w chorobach autoimmunologicznych i u chorych po transplantacji narządów.

Kierownik Programu Przeszczepiania Wysp Trzustkowych Klinika Chirurgii Transplantacyjnej, University of Chicago, USA

 

 

 

 

Dr n. med. Jacek Gulczyński

Adiunkt w Zakładzie Patologii i Neuropatologii GUMed Kierownik Laboratorium BTiK Cell T Sp. z o. o.
Lekarz patomorfolog, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku ( obecnieGUMed )
Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, aktywny działacz grup roboczych w ramach ESP (Europejskiego Towarzystwa Patologii), Wykładowca w GUMed oraz na Uniwersytecie Florenckim.