Zmiana profilu działalności spółki

Nasze laboratorium zostało z powodu pandemii zostało przekwalifikowane na laboratorium zdolne przeprowadzać testy COVID-19: serologiczne (ELISA) oraz molekularne (RT-PCR).
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

CellT na międzynarodowej konferencji w Innsbrucku

W dniach 26-28 stycznia delegacja CellT uczestniczyła w 10. sympozjum zorganizowanym przez European Pancreas and Islet Transplant Association EPITA poświęconym procesom transplantacji trzustki, wysepek trzustkowych, a także wykorzystaniu pluripotencjalnych komórek macierzystych w terapii klinicznej komórkami β które miało miejsce w Innsbrucku. Dla naszego zespołu była to okazja do uczestnictwa w serii sesji wykładowych, istotnych zarówno dla naukowców jak i klinicystów zaangażowanych w proces przeszczepiania komórek β trzustki, a także szansa na zaprezentowanie naszych osiągnięć w tej  dziedzinie przed naukowcami i lekarzami z całego świata. Jako firma specjalizująca się w przeszczepach wysepek trzustkowych reprezentowani byliśmy przez Panią Iwonę Żygowską oraz Marię Bugajską-Liedtke, które miały możliwość prezentacji materiałów pt. „Utility of the North American Islet Donor Score and Islet Donor Scores for Pancreas Donor Selection and Successful Islet Isolation in a new Polish Islet  Transplant Center”, w którym przedstawione zostały wyniki uzyskane po przetestowaniu poszczególnych systemów punktacji w naszej populacji dawców. Konferencja ta była świetną okazją do poszerzenia  naszej wiedzy w dziedzinie transplantologii, co jest jednym z naszych najważniejszych celów.

CellT Bankiem Tkanek – zgoda Ministerstwa Zdrowia

Miło nam poinformować, iż 17 grudnia br. Bank Tkanek i Komórek spółki
CellT otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie,
przetwarzanie, przechowywanie trzustki oraz gromadzenie, przetwarzanie,
przechowywanie, dopuszczenie do obiegu i dystrybucję wysp trzustkowych.

Zgoda Ministerstwa Zdrowia

decyzja KCBTiK skan

Rok 2019 zwieńczony sukcesem !

Jeszcze w ostatnim dniu ubiegłego roku, 31 grudnia  2019,  odbyła się kolejna, 6-ta juz transplantacja wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (UCK). Zabieg ten był możliwy dzięki skutecznej izolacji wysp trzustkowych w Laboratorium CellT jak i  pracy całego zespołu laboratorium nad przygotowaniem preparatu wysp przez 72 godziny poprzedzające przeszczep.  Przedsięwzięcie wymagało również zaangażowania zespołu klinicznego, odpowiadającego za przygotowanie chorej i logistykę związaną z pobraniem trzustki od dawcy. Zespołowi UCK pobierającemu narządy do transplantacji towarzyszył tym razem Prof. Piotr Witkowskiego z Uniwersytetu w Chicago, który był bardzo zaangażowany w powstanie tego programu i nadal dzieli się swoja wiedza i doświadczeniem.

Dzięki przeszczepowi wysp trzustkowych kolejna pacjentka z cukrzyca typu 1 otrzymała szansę na lepsze życie. Izolacja ta była dla nas szczególnie ważna, ponieważ poprzedziły ją 3 miesiące oczekiwania na odpowiedniego dawcę trzustki. W nowy rok wchodzimy zatem z apetytem na kolejne sukcesy i niesienie pomocy jak największej grupie chorych!

Wideo ze strony Facebook CellT

Kolejne sukcesy CellT: Wyizolowaliśmy wyspy trzustkowe, które podano pacjentom z cukrzycą typu I w kolejnych: trzecim, czwartym i piątym przeszczepie wysp trzustkowych.

W dniach 6 czerwca, 30 lipca i 1 września 2019 roku Zespół Cell-T przeprowadził trzy skuteczne izolacje wysp trzustkowych z trzustek od zmarłych dawców, które zakończyły się podaniem preparatu zawierającego wyspy trzustkowe pacjentom chorym na cukrzycę typu 1 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Ostatni przygotowany preparat wysp trzustkowych został podany pacjentowi, któremu w październiku 2018 r. po raz pierwszy przeszczepiono wyspy trzustkowe. Już po pierwszym przeszczepie zapotrzebowanie tego pacjenta na insulinę zmniejszyło się o połowę. Mamy nadzieję, że po podaniu drugiego preparatu, który wyizolowaliśmy w laboratorium Cell-T, pacjent będzie mógł całkowicie uniezależnić się od codziennych iniekcji egzogenną insuliną.

Po raz pierwszy Zespół Pobierający udał się poza region Pomorza po trzustkę, z której wyizolowano wyspy trzustkowe do transplantacji.

Zespół Cell-T dziękuje za merytoryczne wsparcie Dr. hab. n. med. Piotrowi Witkowskiemu i Dr Karolinie Gołąb.

Zespół procesowy laboratorium Cell-T: Dr Jacek Gulczyński, Natalia Niedziałek, Maria Bugajska‑Liedtke, Anna Wociór, Magdalena Boniecka.

Zespół logistyczny: Justyna Zembrzuska-Klasa, Iwona Żygowska, Zuzanna Żygowska i Tomasz Kopecki.

 

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie: Cell-T współautorem naukowej pracy

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie

Cell-T współautorem naukowej pracy

W dniach 2-5 lipca 2019 roku odbył się 17. Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych w Lyonie (Uniwersytet Katolicki, Francja). Podczas 12. sesji (4.07) dotyczącej Izolacji Wysp Trzustkowych, wygłoszono prezentację pt. „Utilization of an „old school” supplemental purification technique allowed safe intraportal pancreatic islet transplantation. The first case of islet allotransplantation in Medical University of Gdańsk, Poland.” autorstwa J.E. Golebiewska3, K. Gołąb5, T. Gorycki4, M. Śledziński2, J. Gulczyński1, I. Żygowska1, P. Witkowski5, E. Szurowska4, Z. Śledziński2, E. Dębska-Ślizień3 (1Cell Therapy Laboratory, Cell T, Gdańsk, Poland; 2Department of General, Endocrine and Transplant Surgery, 3Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, 4Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland, 5Department of Surgery, University of Chicago, Chicago, United States).

Spółka CellT jako współautor prezentowanej pracy, była wytwórcą preparatu wysp trzustkowych przeznaczonych do transplantacji dla pacjenta z cukrzycą typu I. Przeszczep przeprowadzony w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku zakończony został sukcesem. Podczas sympozjum dotyczącego ksenotransplantacji wysp trzustkowych (03.07) prof. Piotr Witkowski z Uniwersytetu w Chicago, z którym Cell-T prowadzi stałą, ścisłą współpracę naukową, przedstawił wyniki podsumowujące działalność pt.” Clinical update of islet transplantation at the University of Chicago”.

www.ipita2019.org

4 miesiące od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych

Minęły ponad cztery miesiąc od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przebieg potransplantacyjny bez istotnych powikłań.

Z powodu braku epizodów hipoglikemiczych jakość życia pacjenta znacznie się poprawiła. Rodzina nie obawia się już nagłej śmierci swojego bliskiego. Poziom cukru we krwi nie przekracza 250mg/ml.

Poniżej przedstawione są wykresy obrazujące Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CMG) przed i po przeszczepie wysp trzustkowych (źródło: https://www.pwitkowski.org/gdanskfirsttx).

 

Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii przed przeszczepem wysp trzustkowych.

 

 

Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii 75 dni po przeszczepie wysp trzustkowych.

Drugi w Polsce allogeniczny przeszczep wysp trzustkowych.

W dniu 19.03.2019 dokonano drugiego w Polsce allogenicznego przeszczepu wysp trzustkowych. Ponowna skuteczna izolacja w laboratorium Cell-T odbyła się 17/18 marca 2019 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie kolejnego przeszczepu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Cell-T za kolejną zakończoną sukcesem izolację wysp trzustkowych oraz dla Zespołu KNT i CW, Koordynatorów UCK, BTiK i pozostałych członków Zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego za przeprowadzenie udanego przeszczepu wysp trzustkowych.

Pragniemy podziękować Prof. Witkowskiemu i Dr Karolinie Gołąb za wsparcie merytoryczne i praktyczne we wszystkich napotkanych trudnościach w dotychczasowych izolacjach.

 

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

 

27.10.2018 roku wraz z naszym pierwszym podanym pacjentowi allogennym preparatem wysp trzustkowych, pojawiła się w Polsce realna szansa na terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1 trwającą powyżej 5 lat z często występującymi epizodami hipoglikemii. Skuteczna izolacja w laboratorium CellT odbyła się 25/26 października 2018 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pierwszego skutecznego  przeszczepu.

Na ten moment czekaliśmy wraz z zespołem od kilku lat  w  CellT, jak i lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a przede wszystkim  sami pacjenci zakwalifikowani i umieszczeni na liście oczekujących na przeszczep.

Na nas jako wykonawcy preparatu, spoczywa wielka  odpowiedzialność, a istotą całego procesu jest uzyskanie wystarczającej liczby zdrowych wysp trzustkowych, tak by mogły podjąć produkcję insuliny. Podstawowym warunkiem jest właściwa jakość narządu przekazywanego do laboratorium  oraz  czas, bowiem od chwili pobrania do momentu rozpoczęcia izolacji wysp nie powinno minąć więcej niż siedem do ośmiu godzin. Ważny jest również sposób w jaki chirurdzy pobiorą i zabezpieczą trzustkę. Zależy od tego jakość oraz liczba wyizolowanych wysp. Z miliona wysp, które przeciętnie znajdują się w trzustce, jesteśmy w stanie uzyskać  300-600 tys. Kluczowym elementem jest unikalna kompetencja izolacji wysp w oparciu o know how jednego z najlepszych ośrodków transplantacyjnych w Chicago. Bez wielu próbnych izolacji, bezwzględnego przestrzegania procedur i zapisów w specyfikacjach nie ma możliwości wytworzenia wysp trzustkowych o właściwych i optymalnych parametrach. Sam zabieg wszczepienia wysp trzustkowych polega na wprowadzeniu zawiesiny wysepek trzustkowych do żyły wrotnej, krótkiego naczynia krwionośnego, które gromadzi krew z żołądka, jelit, śledziony i trzustki, a także odprowadza ją do wątroby. Żyłą tą wędrują one do wątroby, gdzie mają się zagnieździć i rozpocząć produkcję insuliny. Jest to zabieg mało inwazyjny, a lekarze muszą pod kontrolą USG wkłuć jedynie specjalny cewnik w żyłę wrotną pacjenta/biorcy.

Sukces, który osiągnęliśmy, zawdzięczamy wsparciu i ciężkiej pracy wielu osób zaangażowanych w proces. Nasz zespół szkolący się pod okiem dr. Karoliny Gołąb, przy pełnym nadzorze ze strony Profesora Witkowskiego osiągnął unikatową kompetencję skutecznej izolacji wysp trzustkowych. Ścisła współpraca z zespołami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i UCK: nefrologami, chirurgami, radiologami,  zespołami pobierającymi narząd oraz koordynatorkami z UCK umożliwiły stworzenie standardowych procedur operacyjnych  i  spójnego procesu niezbędnego do realizacji tego przedsięwzięcia. Zespoły Banku Tkanek i Komórek  oraz kontroli jakości UCK czuwały nad bezpieczeństwem procesu. Istotną rolę odegrało laboratorium mikrobiologiczne UCK, gdzie zrealizowano najważniejsze wyniki badań, na które wszyscy uczestnicy procesu niecierpliwie czekali.

Tym wszystkim w imieniu właścicieli oraz Zarządu spółki CellT pragnę podziękować za dotychczasową dobrą współpracę, wierząc ze ten przeszczep otwiera nowy rozdział  w dziedzinie przeszczepów wysp trzustkowych w Polsce  i umożliwi nam dalszą pomoc kolejnym pacjentom.

 

Z poważaniem

Iwona Żygowska

CellT sp. z o.o.

 

 

Poniżej krótki list od profesora Piotra Witkowskiego z Uniwersytetu w Chicago, który osobiście uczestniczył przy podaniu pacjentowi preparatu wysp trzustkowych oraz zawsze wspiera nas wiedzą i doświadczeniem.

„Niezwykle się cieszę, że po wielu latach wspólnej pracy i przygotowań udało nam się szczęśliwie przeprowadzić pierwszy przeszczep wysp trzustkowych w Szpitalu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Zabieg ten ma celu ułatwienie kontroli poziomu glukozy we krwi u chorych z bardzo chwiejną i trudną w kontroli cukrzycą typu 1. Jest to zabieg mało inwazyjny polegający na wpuszczeniu w kroplówce komórek wysepek trzustkowych przez cienki cewnik wprowadzony do wątroby przez radiologa interwencyjnego w znieczuleniu miejscowym. Komórki wysepek trzustkowych wymagają około 2 miesięcy na pełne wgojenie i funkcjonowanie. Jednak już teraz, dwa tygodnie po zabiegu chory dużo łatwiej kontroluje poziom glukozy we krwi, który waha się w fizjologicznych granicach 70- 180 a nie 20 -350 jak przed operacja. Lepsza i łatwiejsza kontrola poziomu glukozy zmniejsza postęp wtórnych powikłań cukrzycy, takich jak choroba wieńcowa, retinopatia, neuropatia, choroba nerek, przewlekle choroba naczyń krwionośnych. W ciągu kolejnych 2 miesięcy okaże się, czy chory będzie mógł całkowicie odstawić insulinę. 

Od 18 lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, gdzie jako chirurg transplantolog zajmuje się między innymi przeszczepianiem wysepek trzustkowych i moim marzeniem od zawsze było wprowadzenie tej nowej i rzadkiej procedury w ośrodku gdańskim, skąd pochodzę. Podczas jednego z moich pobytów w Polsce podzieliłem się swoim marzeniem ze Sławomirem i Iwona Żygowskimi, którzy postanowili zainwestować swój czas i pieniądze w zorganizowanie profesjonalnego laboratorium izolacji komórek do celów klinicznych- CellT. Wtedy to ówczesny Rektor GUMED Profesor Morys, po rekomendacji Pana Prof. Bolesława Rutkowskiego i Pana Profesora Śledzińskiego poparli inicjatywę i zaproponowali współpracę trójstronną- GUMED, Uniwersytet Chicago gdzie pracuje i CellT, prowadzącą do powstania programu. Wielu członków zespołu lekarskiego szkoliło się w Chicago i w ramach współpracy GUMED- UCK- CellT pomagało w organizowaniu laboratorium CellT w Gdańsku, aby można było przeprowadzić ten pierwszy zabieg.. Dr Karolina Gołąb, która od wielu lat jest menadżerem w moim laboratorium w Chicago kilkukrotnie szkoliła zespól w izolacji wysepek trzustkowych w Gdańsku. Teraz tez spędziła cały miesiąc na przygotowaniach, aby poprowadzić zespół w czasie tej pierwszej klinicznej izolacji i otrzymać wystarczającą ilość jak i jakość wysepek trzustkowych zapewniający odpowiedni efekt kliniczny.

Do tej pory ośrodek transplantacyjny w Warszawie wykonał kilkanaście transplantacji wysepek, lecz obecnie program ten jest nieaktywny. Były kierownik tego programu wyspowego docent Michał Wszoła od lat doradzał i wspierał zespól Gdański, który obecnie jest jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym te procedurę.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania centrum transplantacji wysepek trzustkowych w Gdańsku. Była to dla mnie ogromna przyjemność dzielić się swoimi doświadczeniami i uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu, w pierwszym przeszczepie wysepek trzustkowych w ośrodku Gdańskim. Chętnie będę kontynuował dalsza współpracę i odwiedzał Gdańsk.  „

 

Spółka CellT, dołączając się do słów Profesora Piotra Witkowskiego, pragnie również wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i pomoc w doprowadzeniu do pierwszego w Gdańsku przeszczepu wysp trzustkowych.

Na słowa uznania zasługuje  cały zespół pracowników naszej firmy, którzy włożyli mnóstwo energii wysiłku by mieć w udział w tym ważnym wydarzeniu. Wielkie podziękowania i gratulacje dla  Ewy Szmit – Kosińskiej,  Barbary Partyka,  Natalii Niedziałek,  Magdaleny Bonieckiej,  dla Doktora Jacka Gulczyńskiego oraz  Jakuba Kontryma, którzy razem pod okiem Dr Karoliny Goląb brali udział w izolacji wysepek trzustkowych.

 

DZIĘKUJEMY!

 

Link do strony dr Piotra Witkowskiego – https://www.pwitkowski.org/news