Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

Przy wsparciu wielu doświadczonych osób, zarówno z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jak i z Uniwersytetu w Chicago, w dniu 09.08.2018 przeprowadzono z pełnym sukcesem symulację przeszczepu wysp trzustkowych do pacjenta. Proces nadzorowali osobiście  Profesor Alicja Dębska – Ślizień  oraz Profesor  Zbigniew Śledziński. Przy całości procesu przebiegającego w naszym laboratorium, uczestniczyła również  dr Karolina Gołąb, która na co dzień pracuje razem z dr. Piotrem Witkowskim w Uniwersytecie w Chicago.

W cały proces zaangażowany jest ogromny sztab różnych specjalistów, którzy z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się oraz uczestniczyli w tej skomplikowanej procedurze. Interniści, diabetolodzy, gastroenterolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  – to oni kwalifikują potencjalnych biorców. Chirurdzy i radiolodzy interwencyjny oceniają, czy zabieg jest w ogóle możliwy. Przeszczepienie rozpoczyna się z chwilą pobrania przez chirurga trzustki, która pochodzi  od zmarłego dawcy. Jednocześnie Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  wykonuje testy zgodności biorca/dawca. Pobrany organ trafia do laboratorium CellT, które przetwarza go do wysepek trzustkowych. Proces izolacji wysp trzustkowych do preparatu dla pacjenta jest złożony i każdy z etapów jest istotny, aby można było uzyskać wyspy w ilości i jakości, pozwalającej na przeszczep. Zazwyczaj trwa on od 2 do 3 dni. Następnie przekazuje  się gotowe już do przeszczepienia wyspy  wraz z pełną dokumentacją do Banku Tkanek i Komórek.  Ostatecznie zabieg przeszczepu wykonywany jest przez radiologa, a przy przeszczepie obecni są na sali także chirurdzy, interniści i anestezjolodzy. Przy całości procesu zaangażowany jest Koordynator ds. Transplantacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, który koordynuje całość działań od momentu kwalifikacji biorcy po zabieg przeszczepu.

Bardzo dziękujemy zaangażowanym osobom za wsparcie i cenne uwagi.

Kolejnym etapem naszych działań będzie już przeszczep do pacjenta, na który jesteśmy w pełni przygotowani. Liczymy że stanie się to niebawem.

Spotkanie Koordynacyjne pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

Spotkanie Koordynacyjne  pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

W dniu 18.07.2018 w siedzibie firmy CellT odbyło się robocze spotkanie dotyczące przebiegu procesu izolacji wysp trzustkowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wśród obecnych gości znaleźli się dyrektorzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, radiolodzy, chirurdzy, diabetolodzy, nefrolodzy, koordynatorzy, przedstawiciele Banku Tkanek i Komórek.

Pierwszym etapem spotkania była krótka wizyta gości w laboratorium firmy CellT, podczas której zwiedzający mogli zobaczyć w jakich warunkach odbywa się procedura izolacji wysp trzustkowych.

Kolejny etap to spotkanie w sali konferencyjnej  w GPNT, gdzie przedstawiono prezentację i omówiono najważniejsze etapy procesu izolacji wysp trzustkowych. Zastanowiono się nad rozwiązaniem tematów budzących wątpliwości oraz doprecyzowano proces koordynacji przeszczepu wysp trzustkowych. Podczas dyskusji ustalono przybliżony termin przeprowadzenia pierwszego przeszczepu, który ma być poprzedzony pełną symulacją izolacji wysp trzustkowych, od pobrania narządu od dawcy do podania produktu końcowego pacjentowi.

Konferencja Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks

21 czerwca 2018 roku przedstawiciele  CellT sp.  z o. o. uczestniczyli w konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W programie wydarzeń miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji oraz wykład plenarny prof. Piotra Witkowskiego, panel dyskusyjny pt. „Rola naukowca i lekarza w dobie post-prawdy”, z udziałem m.in. przedstawiciela The University of Chicago Medicine prof. Piotra Witkowskiego, a także koncert muzyki filmowej w wykonaniu duetu „Symetria”.

Wydarzenie to kierowane było przede wszystkim do nieklinicznych naukowców i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.

Tytuł wykładu – „ Therapy of type I diabetes of the XXI century – surgery meets molecular medicine”.   Leczenie insuliną odkryto ponad sto lat temu, ale  to wciąż jedyne  rutynowe leczenie cukrzycy typu 1. W prezentacji przedstawiono próby powstrzymania postępu choroby z użyciem  komórek regulatorowych T, zwanych w skrócie tregami oraz przeszczepionych wysp trzustkowych produkujących na powrót insulinę. Przedstawiono długoterminowe wyniki badań dotyczących klinicznego, metabolicznego i immunologicznego podłoża pacjentów, które mogły mieć wpływ na skuteczność tego leczenia. Zdaniem prof. Piotra Witkowskiego  – „strategie te torują drogę ku lepszemu leczeniu chorych na cukrzycę w najbliższej przyszłości”.

Fragmenty przedstawionej prezentacji: