Konferencja Polish Scientific Networks

21 czerwca 2018 roku przedstawiciele  CellT sp.  z o. o. uczestniczyli w konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W programie wydarzeń miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji oraz wykład plenarny prof. Piotra Witkowskiego, panel dyskusyjny pt. „Rola naukowca i lekarza w dobie post-prawdy”, z udziałem m.in. przedstawiciela The University of Chicago Medicine prof. Piotra Witkowskiego, a także koncert muzyki filmowej w wykonaniu duetu „Symetria”.

Wydarzenie to kierowane było przede wszystkim do nieklinicznych naukowców i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.

Tytuł wykładu – „ Therapy of type I diabetes of the XXI century – surgery meets molecular medicine”.   Leczenie insuliną odkryto ponad sto lat temu, ale  to wciąż jedyne  rutynowe leczenie cukrzycy typu 1. W prezentacji przedstawiono próby powstrzymania postępu choroby z użyciem  komórek regulatorowych T, zwanych w skrócie tregami oraz przeszczepionych wysp trzustkowych produkujących na powrót insulinę. Przedstawiono długoterminowe wyniki badań dotyczących klinicznego, metabolicznego i immunologicznego podłoża pacjentów, które mogły mieć wpływ na skuteczność tego leczenia. Zdaniem prof. Piotra Witkowskiego  – „strategie te torują drogę ku lepszemu leczeniu chorych na cukrzycę w najbliższej przyszłości”.

Fragmenty przedstawionej prezentacji:

Konferencja Polish Scientific Networks

You May Also Like