Miło nam poinformować, iż 17 grudnia br. Bank Tkanek i Komórek spółki
CellT otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie,
przetwarzanie, przechowywanie trzustki oraz gromadzenie, przetwarzanie,
przechowywanie, dopuszczenie do obiegu i dystrybucję wysp trzustkowych.

Zgoda Ministerstwa Zdrowia

decyzja KCBTiK skan
CellT Bankiem Tkanek – zgoda Ministerstwa Zdrowia

You May Also Like