Podczas XX Zjazdu Naukowego PTD w dniach 16-18 maja 2019 roku w Lublinie, na sesji plakatowej zostały oficjalnie zaprezentowane wyniki pacjenta w 75 dniu po przeszczepie wysepek trzustkowych. Przeszczep miał miejsce 28.10.2018r. Można zaobserwować że prócz normalizacji poziomu glukozy w osoczu oraz wartości HbA1c, znacznej poprawie uległa również jakość życia pacjenta.

Krótka prezentacja PTD Lublin 2019

Oficjalne wyniki pacjenta po przeszczepieniu naszych wysepek trzustkowych.

You May Also Like