Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

Przy wsparciu wielu doświadczonych osób, zarówno z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jak i z Uniwersytetu w Chicago, w dniu 09.08.2018 przeprowadzono z pełnym sukcesem symulację przeszczepu wysp trzustkowych do pacjenta. Proces nadzorowali osobiście  Profesor Alicja Dębska – Ślizień  oraz Profesor  Zbigniew Śledziński. Przy całości procesu przebiegającego w naszym laboratorium, uczestniczyła również  dr Karolina Gołąb, która na co dzień pracuje razem z dr. Piotrem Witkowskim w Uniwersytecie w Chicago.

W cały proces zaangażowany jest ogromny sztab różnych specjalistów, którzy z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się oraz uczestniczyli w tej skomplikowanej procedurze. Interniści, diabetolodzy, gastroenterolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  – to oni kwalifikują potencjalnych biorców. Chirurdzy i radiolodzy interwencyjny oceniają, czy zabieg jest w ogóle możliwy. Przeszczepienie rozpoczyna się z chwilą pobrania przez chirurga trzustki, która pochodzi  od zmarłego dawcy. Jednocześnie Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  wykonuje testy zgodności biorca/dawca. Pobrany organ trafia do laboratorium CellT, które przetwarza go do wysepek trzustkowych. Proces izolacji wysp trzustkowych do preparatu dla pacjenta jest złożony i każdy z etapów jest istotny, aby można było uzyskać wyspy w ilości i jakości, pozwalającej na przeszczep. Zazwyczaj trwa on od 2 do 3 dni. Następnie przekazuje  się gotowe już do przeszczepienia wyspy  wraz z pełną dokumentacją do Banku Tkanek i Komórek.  Ostatecznie zabieg przeszczepu wykonywany jest przez radiologa, a przy przeszczepie obecni są na sali także chirurdzy, interniści i anestezjolodzy. Przy całości procesu zaangażowany jest Koordynator ds. Transplantacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, który koordynuje całość działań od momentu kwalifikacji biorcy po zabieg przeszczepu.

Bardzo dziękujemy zaangażowanym osobom za wsparcie i cenne uwagi.

Kolejnym etapem naszych działań będzie już przeszczep do pacjenta, na który jesteśmy w pełni przygotowani. Liczymy że stanie się to niebawem.

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

You May Also Like