Działalność Banku Tkanek i Komórek CellT

Zmiana profilu działalności spółki

18 maja 2020

Nasze laboratorium zostało z powodu pandemii zostało przekwalifikowane na laboratorium zdolne przeprowadzać testy COVID-19: serologiczne (ELISA) oraz molekularne (RT-PCR). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Read more

CellT na międzynarodowej konferencji w Innsbrucku

21 lutego 2020

W dniach 26-28 stycznia delegacja CellT uczestniczyła w 10. sympozjum zorganizowanym przez European Pancreas and Islet Transplant Association EPITA poświęconym procesom transplantacji trzustki, wysepek trzustkowych, a także wykorzystaniu pluripotencjalnych komórek macierzystych w terapii klinicznej komórkami β które miało miejsce w Innsbrucku. Dla naszego zespołu była to okazja do uczestnictwa w serii sesji wykładowych, istotnych zarówno dla naukowców jak i klinicystów zaangażowanych w proces przeszczepiania komórek β trzustki, a także szansa na zaprezentowanie naszych osiągnięć w tej  dziedzinie przed naukowcami i lekarzami z całego świata. Jako firma specjalizująca się w przeszczepach wysepek trzustkowych reprezentowani byliśmy przez Panią Iwonę Żygowską oraz Marię Bugajską-Liedtke, które miały możliwość prezentacji materiałów pt. „Utility of the North American Islet Donor Score and Islet Donor Scores for Pancreas Donor Selection and Successful Islet Isolation in a new Polish Islet  Transplant Center”, w którym przedstawione zostały wyniki uzyskane po przetestowaniu poszczególnych systemów punktacji w naszej populacji dawców. Konferencja ta była świetną okazją do poszerzenia …

Read more

Rok 2019 zwieńczony sukcesem !

1 stycznia 2020

Jeszcze w ostatnim dniu ubiegłego roku, 31 grudnia  2019,  odbyła się kolejna, 6-ta juz transplantacja wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (UCK). Zabieg ten był możliwy dzięki skutecznej izolacji wysp trzustkowych w Laboratorium CellT jak i  pracy całego zespołu laboratorium nad przygotowaniem preparatu wysp przez 72 godziny poprzedzające przeszczep.  Przedsięwzięcie wymagało również zaangażowania zespołu klinicznego, odpowiadającego za przygotowanie chorej i logistykę związaną z pobraniem trzustki od dawcy. Zespołowi UCK pobierającemu narządy do transplantacji towarzyszył tym razem Prof. Piotr Witkowskiego z Uniwersytetu w Chicago, który był bardzo zaangażowany w powstanie tego…

Read more

CellT Bankiem Tkanek – zgoda Ministerstwa Zdrowia

17 grudnia 2019

Miło nam poinformować, iż 17 grudnia br. Bank Tkanek i Komórek spółki CellT otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie trzustki oraz gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dopuszczenie do obiegu i dystrybucję wysp trzustkowych. Zgoda Ministerstwa Zdrowia

Read more

Kolejne sukcesy CellT: Wyizolowaliśmy wyspy trzustkowe, które podano pacjentom z cukrzycą typu I w kolejnych: trzecim, czwartym i piątym przeszczepie wysp trzustkowych.

1 września 2019

W dniach 6 czerwca, 30 lipca i 1 września 2019 roku Zespół Cell-T przeprowadził trzy skuteczne izolacje wysp trzustkowych z trzustek od zmarłych dawców, które zakończyły się podaniem preparatu zawierającego wyspy trzustkowe pacjentom chorym na cukrzycę typu 1 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ostatni przygotowany preparat wysp trzustkowych został podany pacjentowi, któremu w październiku 2018 r. po raz pierwszy przeszczepiono wyspy trzustkowe. Już po pierwszym przeszczepie zapotrzebowanie tego pacjenta na insulinę zmniejszyło się o połowę. Mamy nadzieję, że po podaniu drugiego preparatu, który wyizolowaliśmy w laboratorium Cell-T, pacjent będzie mógł całkowicie uniezależnić się od codziennych iniekcji egzogenną insuliną. Po raz pierwszy Zespół Pobierający udał się poza region Pomorza po trzustkę, z której wyizolowano wyspy trzustkowe do transplantacji. Zespół Cell-T dziękuje za merytoryczne wsparcie Dr. hab. n. med. Piotrowi Witkowskiemu i Dr Karolinie Gołąb. Zespół procesowy laboratorium Cell-T: Dr Jacek Gulczyński, Natalia Niedziałek,…

Read more

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie: Cell-T współautorem naukowej pracy

2 lipca 2019

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie Cell-T współautorem naukowej pracy W dniach 2-5 lipca 2019 roku odbył się 17. Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych w Lyonie (Uniwersytet Katolicki, Francja). Podczas 12. sesji (4.07) dotyczącej Izolacji Wysp Trzustkowych, wygłoszono prezentację pt. „Utilization of an „old school” supplemental purification technique allowed safe intraportal pancreatic islet transplantation. The first case of islet allotransplantation in Medical University of Gdańsk, Poland.” autorstwa…

Read more

Oficjalne wyniki pacjenta po przeszczepieniu naszych wysepek trzustkowych.

16 maja 2019

Podczas XX Zjazdu Naukowego PTD w dniach 16-18 maja 2019 roku w Lublinie, na sesji plakatowej zostały oficjalnie zaprezentowane wyniki pacjenta w 75 dniu po przeszczepie wysepek trzustkowych. Przeszczep miał miejsce 28.10.2018r. Można zaobserwować że prócz normalizacji poziomu glukozy w osoczu oraz wartości HbA1c, znacznej poprawie uległa również jakość życia pacjenta. Krótka prezentacja PTD Lublin 2019

Read more

Drugi w Polsce allogeniczny przeszczep wysp trzustkowych.

19 marca 2019

W dniu 19.03.2019 dokonano drugiego w Polsce allogenicznego przeszczepu wysp trzustkowych. Ponowna skuteczna izolacja w laboratorium Cell-T odbyła się 17/18 marca 2019 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie kolejnego przeszczepu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Cell-T za kolejną zakończoną sukcesem izolację wysp trzustkowych oraz dla Zespołu KNT i CW, Koordynatorów UCK, BTiK i pozostałych członków Zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego za przeprowadzenie udanego przeszczepu wysp trzustkowych. Pragniemy podziękować Prof. Witkowskiemu i Dr Karolinie Gołąb za wsparcie merytoryczne i praktyczne we wszystkich napotkanych trudnościach w dotychczasowych izolacjach.  

Read more

4 miesiące od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych

4 marca 2019

Minęły ponad cztery miesiąc od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przebieg potransplantacyjny bez istotnych powikłań. Z powodu braku epizodów hipoglikemiczych jakość życia pacjenta znacznie się poprawiła. Rodzina nie obawia się już nagłej śmierci swojego bliskiego. Poziom cukru we krwi nie przekracza 250mg/ml. Poniżej przedstawione są wykresy obrazujące Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CMG) przed i po przeszczepie wysp trzustkowych (źródło: https://www.pwitkowski.org/gdanskfirsttx).   Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii przed przeszczepem wysp trzustkowych.     Wykres obrazujący ciągłe monitorowanie glikemii 75 dni po przeszczepie wysp trzustkowych.

Read more

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

27 października 2018

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem   27.10.2018 roku wraz z naszym pierwszym podanym pacjentowi allogennym preparatem wysp trzustkowych, pojawiła się w Polsce realna szansa na terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1 trwającą powyżej 5 lat z często występującymi epizodami hipoglikemii. Skuteczna izolacja w laboratorium CellT odbyła się 25/26 października 2018 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pierwszego skutecznego  przeszczepu. Na ten moment czekaliśmy wraz z zespołem od kilku lat  w  CellT, jak i lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a przede wszystkim  sami pacjenci zakwalifikowani i umieszczeni na liście oczekujących na przeszczep. Na nas jako wykonawcy preparatu, spoczywa wielka  odpowiedzialność, a istotą całego procesu jest uzyskanie wystarczającej liczby zdrowych wysp trzustkowych, tak by mogły podjąć produkcję insuliny. Podstawowym warunkiem jest właściwa jakość narządu przekazywanego do laboratorium  oraz  czas, bowiem od chwili pobrania do momentu rozpoczęcia izolacji wysp nie powinno…

Read more

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

9 sierpnia 2018

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych Przy wsparciu wielu doświadczonych osób, zarówno z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jak i z Uniwersytetu w Chicago, w dniu 09.08.2018 przeprowadzono z pełnym sukcesem symulację przeszczepu wysp trzustkowych do pacjenta. Proces nadzorowali osobiście  Profesor Alicja Dębska – Ślizień  oraz Profesor  Zbigniew Śledziński. Przy całości procesu przebiegającego w naszym laboratorium, uczestniczyła również  dr Karolina Gołąb, która na co dzień pracuje razem z dr. Piotrem Witkowskim w Uniwersytecie w Chicago. W cały proces zaangażowany jest ogromny sztab różnych specjalistów, którzy z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się oraz uczestniczyli w tej skomplikowanej procedurze. Interniści, diabetolodzy, gastroenterolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  – to oni kwalifikują potencjalnych biorców. Chirurdzy i radiolodzy interwencyjny oceniają, czy zabieg jest w ogóle możliwy. Przeszczepienie rozpoczyna się z chwilą pobrania przez chirurga trzustki, która pochodzi  od zmarłego dawcy. Jednocześnie Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  wykonuje testy zgodności biorca/dawca. Pobrany organ trafia do laboratorium CellT, które przetwarza go do wysepek trzustkowych. Proces izolacji wysp trzustkowych do preparatu dla pacjenta jest złożony i każdy z etapów jest istotny, aby można było uzyskać wyspy w ilości i…

Read more

Spotkanie Koordynacyjne pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

18 lipca 2018

Spotkanie Koordynacyjne  pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu” W dniu 18.07.2018 w siedzibie firmy CellT odbyło się robocze spotkanie dotyczące przebiegu procesu izolacji wysp trzustkowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wśród obecnych gości znaleźli się dyrektorzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, radiolodzy, chirurdzy, diabetolodzy, nefrolodzy, koordynatorzy, przedstawiciele Banku Tkanek i Komórek. Pierwszym etapem spotkania była krótka wizyta gości w laboratorium firmy CellT, podczas której zwiedzający mogli zobaczyć w jakich warunkach odbywa się procedura izolacji wysp trzustkowych. Kolejny etap to spotkanie w sali konferencyjnej  w GPNT, gdzie przedstawiono prezentację i omówiono najważniejsze etapy procesu izolacji wysp trzustkowych. Zastanowiono się nad rozwiązaniem tematów budzących wątpliwości oraz doprecyzowano proces koordynacji przeszczepu wysp trzustkowych. Podczas dyskusji ustalono przybliżony termin przeprowadzenia pierwszego przeszczepu, który ma być poprzedzony pełną symulacją izolacji wysp trzustkowych, od pobrania narządu od dawcy do podania produktu końcowego pacjentowi.

Read more

Konferencja Polish Scientific Networks

21 czerwca 2018

Konferencja Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks 21 czerwca 2018 roku przedstawiciele  CellT sp.  z o. o. uczestniczyli w konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W programie wydarzeń miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji oraz wykład plenarny prof. Piotra Witkowskiego, panel dyskusyjny pt. „Rola naukowca i lekarza w dobie post-prawdy”, z udziałem…

Read more