Działalność Banku Tkanek i Komórek CellT

Zmiana profilu działalności spółki

18 maja 2020

Nasze laboratorium zostało z powodu pandemii zostało przekwalifikowane na laboratorium zdolne przeprowadzać testy COVID-19: serologiczne (ELISA) oraz molekularne (RT-PCR). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Read more

CellT na międzynarodowej konferencji w Innsbrucku

21 lutego 2020

W dniach 26-28 stycznia delegacja CellT uczestniczyła w 10. sympozjum zorganizowanym przez European Pancreas and Islet Transplant Association EPITA poświęconym procesom transplantacji trzustki, wysepek trzustkowych, a także wykorzystaniu pluripotencjalnych komórek macierzystych w terapii klinicznej komórkami β które miało miejsce w Innsbrucku. Dla naszego zespołu była to okazja do uczestnictwa w serii sesji wykładowych, istotnych zarówno dla naukowców jak…

Read more

Rok 2019 zwieńczony sukcesem !

1 stycznia 2020

Jeszcze w ostatnim dniu ubiegłego roku, 31 grudnia  2019,  odbyła się kolejna, 6-ta juz transplantacja wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (UCK). Zabieg ten był możliwy dzięki skutecznej izolacji wysp trzustkowych w Laboratorium CellT jak i  pracy całego zespołu laboratorium nad przygotowaniem preparatu wysp przez 72 godziny poprzedzające przeszczep.  Przedsięwzięcie wymagało również zaangażowania zespołu klinicznego, odpowiadającego za przygotowanie chorej i logistykę związaną z pobraniem trzustki od dawcy. Zespołowi UCK pobierającemu narządy do transplantacji towarzyszył tym razem Prof. Piotr Witkowskiego z Uniwersytetu w Chicago, który był bardzo zaangażowany w powstanie tego programu i nadal dzieli się swoja wiedza i doświadczeniem. Dzięki przeszczepowi wysp trzustkowych kolejna pacjentka z cukrzyca typu 1 otrzymała szansę na lepsze życie. Izolacja ta była dla nas szczególnie ważna, ponieważ poprzedziły ją 3 miesiące oczekiwania na odpowiedniego dawcę trzustki. W nowy rok wchodzimy zatem z apetytem na kolejne sukcesy i niesienie pomocy jak największej grupie chorych! Wideo ze strony Facebook CellT

Read more

CellT Bankiem Tkanek – zgoda Ministerstwa Zdrowia

17 grudnia 2019

Miło nam poinformować, iż 17 grudnia br. Bank Tkanek i Komórek spółki CellT otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie trzustki oraz gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dopuszczenie do obiegu i dystrybucję wysp trzustkowych. Zgoda Ministerstwa Zdrowia

Read more

Kolejne sukcesy CellT: Wyizolowaliśmy wyspy trzustkowe, które podano pacjentom z cukrzycą typu I w kolejnych: trzecim, czwartym i piątym przeszczepie wysp trzustkowych.

1 września 2019

W dniach 6 czerwca, 30 lipca i 1 września 2019 roku Zespół Cell-T przeprowadził trzy skuteczne izolacje wysp trzustkowych z trzustek od zmarłych dawców, które zakończyły się podaniem preparatu zawierającego wyspy trzustkowe pacjentom chorym na cukrzycę typu 1 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ostatni przygotowany preparat wysp trzustkowych został podany pacjentowi, któremu w październiku 2018 r. po raz pierwszy przeszczepiono wyspy trzustkowe. Już po pierwszym przeszczepie zapotrzebowanie tego pacjenta na insulinę zmniejszyło się o połowę. Mamy nadzieję, że po podaniu drugiego preparatu, który wyizolowaliśmy w laboratorium Cell-T, pacjent…

Read more

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie: Cell-T współautorem naukowej pracy

2 lipca 2019

17 Światowy Kongres IPITA 2019 w Lyonie Cell-T współautorem naukowej pracy W dniach 2-5 lipca 2019 roku odbył się 17. Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych w Lyonie (Uniwersytet Katolicki, Francja). Podczas 12. sesji (4.07) dotyczącej Izolacji Wysp Trzustkowych, wygłoszono prezentację pt. „Utilization of an „old school” supplemental purification technique allowed safe intraportal pancreatic islet transplantation. The first case of islet allotransplantation in Medical University of Gdańsk, Poland.” autorstwa J.E. Golebiewska3, K. Gołąb5, T. Gorycki4, M. Śledziński2, J. Gulczyński1, I. Żygowska1, P. Witkowski5, E. Szurowska4, Z. Śledziński2, E. Dębska-Ślizień3 (1Cell Therapy Laboratory, Cell T, Gdańsk, Poland; 2Department of General, Endocrine and Transplant Surgery, 3Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, 4Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland, 5Department of Surgery, University of Chicago, Chicago, United States). Spółka CellT jako współautor prezentowanej pracy, była wytwórcą preparatu wysp trzustkowych przeznaczonych do transplantacji dla pacjenta z cukrzycą typu I. Przeszczep przeprowadzony w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku zakończony został sukcesem. Podczas sympozjum dotyczącego ksenotransplantacji wysp trzustkowych (03.07) prof. Piotr Witkowski z Uniwersytetu w Chicago, z którym Cell-T prowadzi stałą, ścisłą współpracę naukową, przedstawił wyniki podsumowujące działalność pt.” Clinical update of islet transplantation at the…

Read more

Oficjalne wyniki pacjenta po przeszczepieniu naszych wysepek trzustkowych.

16 maja 2019

Podczas XX Zjazdu Naukowego PTD w dniach 16-18 maja 2019 roku w Lublinie, na sesji plakatowej zostały oficjalnie zaprezentowane wyniki pacjenta w 75 dniu po przeszczepie wysepek trzustkowych. Przeszczep miał miejsce 28.10.2018r. Można zaobserwować że prócz normalizacji poziomu glukozy w osoczu oraz wartości HbA1c, znacznej poprawie uległa również jakość życia pacjenta. Krótka prezentacja PTD Lublin 2019

Read more

Drugi w Polsce allogeniczny przeszczep wysp trzustkowych.

19 marca 2019

W dniu 19.03.2019 dokonano drugiego w Polsce allogenicznego przeszczepu wysp trzustkowych. Ponowna skuteczna izolacja w laboratorium Cell-T odbyła się 17/18 marca 2019 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie kolejnego przeszczepu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Cell-T za kolejną zakończoną sukcesem izolację wysp trzustkowych oraz…

Read more

4 miesiące od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych

4 marca 2019

Minęły ponad cztery miesiąc od pierwszego przeszczepu wysp trzustkowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przebieg potransplantacyjny bez istotnych powikłań. Z powodu braku epizodów hipoglikemiczych jakość życia pacjenta znacznie się poprawiła. Rodzina nie obawia się już nagłej śmierci swojego bliskiego. Poziom cukru we krwi nie przekracza 250mg/ml. Poniżej przedstawione są wykresy obrazujące Ciągłe Monitorowanie Glikemii…

Read more

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem

27 października 2018

Izolacja wysp trzustkowych zakończona przeszczepem   27.10.2018 roku wraz z naszym pierwszym podanym pacjentowi allogennym preparatem wysp trzustkowych, pojawiła się w Polsce realna szansa na terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1 trwającą powyżej 5 lat z często występującymi epizodami hipoglikemii. Skuteczna izolacja w laboratorium CellT odbyła się 25/26 października 2018 roku. Odpowiednia jakość i ilość wyizolowanych wysp trzustkowych umożliwiła dokonanie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pierwszego skutecznego  przeszczepu. Na ten moment czekaliśmy wraz z zespołem od kilku lat  w  CellT, jak i lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w…

Read more

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych

9 sierpnia 2018

Pełna symulacja przeszczepu wysp trzustkowych Przy wsparciu wielu doświadczonych osób, zarówno z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jak i z Uniwersytetu w Chicago, w dniu 09.08.2018 przeprowadzono z pełnym sukcesem symulację przeszczepu wysp trzustkowych do pacjenta. Proces nadzorowali osobiście  Profesor Alicja Dębska – Ślizień  oraz Profesor  Zbigniew Śledziński. Przy całości procesu przebiegającego w naszym laboratorium, uczestniczyła również  dr Karolina Gołąb, która na co dzień pracuje razem z dr. Piotrem Witkowskim w Uniwersytecie w Chicago. W cały proces zaangażowany jest ogromny sztab różnych specjalistów, którzy z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się oraz uczestniczyli w tej skomplikowanej procedurze. Interniści, diabetolodzy, gastroenterolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  – to oni kwalifikują potencjalnych biorców. Chirurdzy i radiolodzy interwencyjny oceniają, czy zabieg jest w ogóle możliwy. Przeszczepienie rozpoczyna się z…

Read more

Spotkanie Koordynacyjne pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu”

18 lipca 2018

Spotkanie Koordynacyjne  pt. „ izolacja wysp trzustkowych – przebieg procesu” W dniu 18.07.2018 w siedzibie firmy CellT odbyło się robocze spotkanie dotyczące przebiegu procesu izolacji wysp trzustkowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wśród obecnych gości znaleźli się dyrektorzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, radiolodzy, chirurdzy, diabetolodzy, nefrolodzy, koordynatorzy, przedstawiciele Banku Tkanek i Komórek. Pierwszym etapem spotkania była krótka wizyta gości w laboratorium firmy CellT, podczas której zwiedzający mogli zobaczyć w jakich warunkach odbywa się procedura izolacji wysp trzustkowych. Kolejny etap to spotkanie w sali konferencyjnej  w GPNT, gdzie przedstawiono prezentację i omówiono najważniejsze etapy procesu izolacji wysp trzustkowych. Zastanowiono się nad rozwiązaniem tematów budzących wątpliwości oraz doprecyzowano proces koordynacji przeszczepu wysp trzustkowych. Podczas dyskusji ustalono przybliżony termin przeprowadzenia pierwszego przeszczepu, który ma być poprzedzony pełną symulacją izolacji wysp trzustkowych, od pobrania narządu…

Read more

Konferencja Polish Scientific Networks

21 czerwca 2018

Konferencja Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks 21 czerwca 2018 roku przedstawiciele  CellT sp.  z o. o. uczestniczyli w konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W programie wydarzeń miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji oraz wykład plenarny prof. Piotra Witkowskiego, panel dyskusyjny pt. „Rola naukowca i lekarza w dobie post-prawdy”, z udziałem m.in. przedstawiciela The University of Chicago Medicine prof. Piotra Witkowskiego, a także koncert muzyki filmowej w wykonaniu duetu „Symetria”. Wydarzenie to kierowane było przede wszystkim do nieklinicznych naukowców i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami. Tytuł wykładu – „ Therapy of type I diabetes of the XXI century – surgery meets molecular medicine”.   Leczenie insuliną odkryto ponad sto lat temu, ale  to wciąż jedyne  rutynowe leczenie cukrzycy typu 1. W prezentacji przedstawiono próby powstrzymania postępu choroby z użyciem  komórek regulatorowych T, zwanych w skrócie tregami oraz przeszczepionych wysp trzustkowych produkujących na powrót insulinę. Przedstawiono długoterminowe…

Read more