Testy w przypadku przyjazdu do Polski zwalniające z kwarantanny

Strefa Schengen:
Z kwarantanny zwolnione są osoby, które przedstawią negatywy wynik testu w kierunku koronawirusa (PCR lub antygenowy), wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin (w tym czasie musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu).

Strefa Non Schengen:
Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu (PCR lub antygenowy)w kierunku koronawirusa wykonanego po przylocie do Polski w ciągu maks. 48 godzin od przekroczenia granicy (w tym czasie musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu). Nie są honorowane testy wykonane za granicą.

 

 Testy akceptowane przy wjeździe do następujących krajów :

 • Austria: test PCR lub test antygenowy (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Belgia: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Czechy: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Dania: test PCR ( ważny na 24 h przed przekroczeniem granicy lub wejściem do samolotu)
 • Francja: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Hiszpania: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Irlandia: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Kanada: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Litwa: test PCR lub test antygenowy (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Niemcy: test antygenowy, test PCR, (ważny 48h od chwili pobrania próbki)
 • Szwecja: test antygenowy, test PCR, (ważny 48h od chwili pobrania próbki)
 • Ukraina: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Wielka Brytania: test antygenowy, test PCR, (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Włochy: test PCR lub test antygenowy (ważny 48h od chwili pobrania próbki)
 • Grecja test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Turcja: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Egipt: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Bułgaria: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki) lub testy antygenowy (ważny 48h od chwili pobrania próbki)
 • Chorwacja: test PCR lub test antygenowy (ważny 48h od chwili pobrania próbki)
 • Cypr: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Czarnogóra: test PCR (ważny 48h od chwili pobrania próbki)
 • Portugalia: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Malta: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Tunezja: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Szwajcaria: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Tanzania ( Zanzibar ) : test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Kenia: test PCR (ważny 96h od chwili pobrania próbki)
 • Kuba: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)
 • Emiraty Arabskie: test PCR (ważny 72h od chwili pobrania próbki)

Szczegółowe informacje dla podróżujących na temat warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych