Przekwalifikowanie na czas pandemii

Cell-T Sp. z o.o. pełniło do maja 2020 r. funkcję Banu Tkanek i Komórek. Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła możliwość wykonywania preparatów do przeszczepów wysp trzustkowych. Dysponując doskonałym zapleczem laboratoryjnym i wysoko wykwalifikowaną kadrą postanowiliśmy wziąć czynny udział w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez uruchomienie Laboratorium Diagnostyki Medycznej. Laboratorium specjalizuje się w diagnostyce molekularnej oraz serologicznej.