Pracownia diagnostyki molekularnej
Specjaliści biologii molekularnej przeprowadzają analizy genetyczne materiału biologicznego, oparte o badania RNA metodą qPCR.  Real-time PCR pozwala na szybkie wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa. Pracownia wykonuje badania zlecone przez NFZ oraz przez klientów indywidualnych- badania odpłatne. Pracownia została wpisana do ewidencji laboratoriów wykonujących badania diagnostyczne (wpis do rejestru: 3911) oraz do sieci COVID.