SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy:

 

Wykonywane w naszym laboratorium szybkie testy antygenowe znajdują się na unijnej liście testów RAT (antigen rapid tests) zaakceptowanej przez państwa członkowskie UE, co umożliwia wystawienie tzw. zielonego certyfikatu COVID, dostępnego do pobrania na Internetowym Koncie Pacjenta (www.pacjent.gov.pl) i pozwalającego na przekraczanie granicy w obrębie państw UE.

Test antygenowy jakościowy jest szybkim przesiewowym testem diagnostycznym służącym do wykrywania białka N wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli. Stosowany w naszym laboratorium test antygenowy charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością i spełnia kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również bardziej restrykcyjne wymogi Zespołu ds. koordynacji sieci laboratoriów COVID.

Zastosowanie testu antygenowego:

Test antygenowy służy do diagnostyki zakażeń wywołanych przez wirusa
SARS-CoV-2 u osób z objawami wskazującymi na COVID-19 oraz jako badanie screeningowe do identyfikacji zakażeń bezobjawowych, w przypadku gdy istnieje niskie ryzyko ekspozycji na zakażenie np. w czasie podróży.
Negatywny wynik testu antygenowego jest dokumentem pozwalającym na podróżowanie do wielu krajów, a także pozwala na zwolnienie z kwarantanny nałożonej po przybyciu do Polski.

Ograniczenia związane ze stosowaniem testu antygenowego:

Negatywny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na COVID-19 lub po bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wymagana jest weryfikacja testem qPCR.